Image
Image
Image
„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej
01 znak podstawowy kolor biale tlo
Slide

Telemonitoring Osób
z Niewydolnością Serca

Projekt :

„Poprawa dostępu do usług opieki zdrowotnej w zakresie telemedycyny i e-zdrowia - Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca”.
Projekt finansowany z Programu Zdrowie w ramach NMF 2014-2021 i budżetu państwa, realizowany od 01.09.2022 r. do 31.12.2023 r.

(w tym część medyczna i telemedyczna będzie prowadzona w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.)

Slide

Kompleksowa
Opieka Medyczna

Projekt :

„Poprawa dostępu do usług opieki zdrowotnej w zakresie telemedycyny i e-zdrowia - Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca”.
Projekt finansowany z Programu Zdrowie w ramach NMF 2014-2021 i budżetu państwa, realizowany od 01.09.2022 r. do 31.12.2023 r.

(w tym część medyczna i telemedyczna będzie prowadzona w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.)

Slide

Nowoczesne
Rozwiązania Telemedyczne

Projekt :

„Poprawa dostępu do usług opieki zdrowotnej w zakresie telemedycyny i e-zdrowia - Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca”.
Projekt finansowany z Programu Zdrowie w ramach NMF 2014-2021 i budżetu państwa, realizowany od 01.09.2022 r. do 31.12.2023 r.

(w tym część medyczna i telemedyczna będzie prowadzona w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.)

previous arrow
next arrow
Slide

Telemonitoring Osób
z Niewydolnością Serca

Projekt:

„Poprawa dostępu do usług opieki zdrowotnej w zakresie telemedycyny i e-zdrowia - Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca”.

Projekt finansowany z Programu Zdrowie w ramach NMF 2014-2021 i budżetu państwa, realizowany od 1.09.2022 r. do 31.12.2023 r. (w tym część medyczna i telemedyczna będzie prowadzona w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.)

O PROJEKCIE Główne Obszary
Działań w Projekcie:

Cel główny:

Podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawa jakości życia pacjentów z niewydolnością serca.

Monitoring pacjenta

Monitoring pacjenta

Rekrutacja pacjentów z niewydolnością serca oraz objęcie pacjenta opieką poprzez monitoring masy ciała i ciśnienia pacjenta za pomocą platformy internetowej oraz zintegrowanych urządzeń, tj. wagi, ciśnieniomierza i smartfonu, a także wizyt kontrolnych.

Działania profilaktyczne

Działania profilaktyczne

Prowadzenie działań profilaktyczno-promocyjnych, w tym opracowanie różnego rodzaju materiałów edukacyjnch dla pacjentów, mających na celu podniesienie wiedzy i świadomości na temat chorób układu krążenia dostępnych w strefie dla Pacjenta oraz na platformie internetowej.

Całkowita wartość projektu: 2 557 720,00 zł.

Cele szczegółowe projektu:

  • Profilaktyka zaostrzeń niewydolności serca , poprzez wdrożenie monitoringu pacjentów i działania edukacyjne
  • Zapewnienie skoordynowanej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca na poziomie POZ, AOS i szpitala
  • Opracowanie standardów telemedycznej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca

Projekt jest realizowany z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady różności kobiet i mężczyzn. Interesujesz się projektem? Chcesz dowiedzieć się więcej Kliknij tutaj

Image

Przydatne informacje Strefa Pacjenta

Projekt jest realizowany w partnerstwie z placówkami POZ

W ramach projektu pilotażowego opieką objętych zostanie 510 pacjentów z niewydolnością układu serca. Bezpośrednią grupą docelową projektu są pełnoletni pacjenci z rozpoznaniem niewydolności serca, włączani do pilotażu zarówno pod koniec hospitalizacji jak i podczas wizyt ambulatoryjnych (AOS i POZ)

Korzyści dla pacjentów włączonych do pilotażu:

  • Opieka medyczna
  • Dostęp do materiałów edukacyjnych i zalaceń dla chorych z niewydolnością serca
  • Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego i jakości życia

Aktualności Aktualności

Edukacja pacjentów w Sokołowie Podlaskim
Lepiej zapobiegać niż leczyć. Edukacja pacjentów w Sokołowie Podlaskim2023-09-07

W dniach 2-3.09.2023 r. w Sokołowie Podlaskim odbył się kolejny piknik poświęcony profilaktyce zdrowotnej „Zdrowe Życie”, w którym specjaliści z...

Piknik „Zdrowe Życie” w Siedlcach - spotkania edukacyjne dla pacjentów
Piknik „Zdrowe Życie” w Siedlcach - spotkania edukacyjne dla pacjentów2023-08-29

Siedlce, to kolejne miasto w Polsce, w którym odbyły się spotkania edukacyjne dla pacjentów w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia - w...

images/aktualnosci/07.08.23/Spotkania-edukacyjne-z-pacjentami-w-Toruniu.jpg#joomlaImage://local-images/aktualnosci/07.08.23/Spotkania-edukacyjne-z-pacjentami-w-Toruniu.jpg?width=890&height=430
Spotkania edukacyjne z pacjentami w Toruniu2023-08-08

W niedzielę, 6.08.2023 r. Stowarzyszenie Transplantacji Serca im. Profesora Zbigniewa Religi, partner projektu Narodowego Instytutu Kardiologii pn.:...

Prosta koncepcja zdrowia Styl życia
kluczem do zdrowia

Skuteczną receptą na to, by cieszyć się dobrym życiem aż do późnej starości jest… przestrzeganie kilku prostych zasad zdrowego stylu życia. O czym każdy z nas powinien pamiętać? Oto najważniejsze kroki, które warto wykonać na drodze do zdrowia
Image

Więcej informacji na temat Norweskiego Mechanizmu Finansowania i projektów realizowanych w ramach funduszy norweskich jest dostępnych pod adresami: www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org oraz www.eog.gov.pl

Odwiedź stronę i poznaj rezultaty Funduszy Norwskich www.data.eeagrants.org

510

Liczba pacjentów

12

Ośrodków prowadzących pilotaż

1

Ośrodek koordynujący

Nasi Partnerzy Partnerzy

nasz partner
nasz partner
nasz partner
nasz partner