„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej
Slide
Telemonitoring Osób
z Niewydolnością Serca
Projekt :

„Poprawa dostępu do usług opieki zdrowotnej w zakresie telemedycyny i e-zdrowia - Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca”.
Projekt finansowany z Programu Zdrowie w ramach NMF 2014-2021 i budżetu państwa, realizowany od 01.09.2022 r. do 31.01.2024 r.

(w tym część medyczna i telemedyczna będzie prowadzona w okresie 01.01.2023 r. - 31.01.2024 r.)

Slide
Kompleksowa
Opieka Medyczna
Projekt :

„Poprawa dostępu do usług opieki zdrowotnej w zakresie telemedycyny i e-zdrowia - Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca”.
Projekt finansowany z Programu Zdrowie w ramach NMF 2014-2021 i budżetu państwa, realizowany od 01.09.2022 r. do 31.01.2024 r.

(w tym część medyczna i telemedyczna będzie prowadzona w okresie 01.01.2023 r. - 31.01.2024 r.)

Slide
Nowoczesne
Rozwiązania Telemedyczne
Projekt :

„Poprawa dostępu do usług opieki zdrowotnej w zakresie telemedycyny i e-zdrowia - Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca”.
Projekt finansowany z Programu Zdrowie w ramach NMF 2014-2021 i budżetu państwa, realizowany od 01.09.2022 r. do 31.01.2024 r.

(w tym część medyczna i telemedyczna będzie prowadzona w okresie 01.01.2023 r. - 31.01.2024 r.)

previous arrow
next arrow

Telemonitoring Osób z Niewydolnością Serca

Projekt : „Poprawa dostępu do usług opieki zdrowotnej w zakresie telemedycyny i e-zdrowia - Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca”.

Projekt finansowany z Programu Zdrowie w ramach NMF 2014-2021 i budżetu państwa, realizowany od 01.09.2022 r. do 31.01.2024 r. (w tym część medyczna i telemedyczna będzie prowadzona w okresie 01.01.2023 r. - 31.01.2024 r.)

O PROJEKCIE Główne Obszary
Działań w Projekcie:

Cel główny:

Podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawa jakości życia pacjentów z niewydolnością serca.

Monitoring pacjenta

Monitoring pacjenta

Rekrutacja pacjentów z niewydolnością serca oraz objęcie pacjenta opieką poprzez monitoring masy ciała i ciśnienia pacjenta za pomocą platformy internetowej oraz zintegrowanych urządzeń, tj. wagi, ciśnieniomierza i smartfonu, a także wizyt kontrolnych.

Działania profilaktyczne

Działania profilaktyczne

Prowadzenie działań profilaktyczno-promocyjnych, w tym opracowanie różnego rodzaju materiałów edukacyjnch dla pacjentów, mających na celu podniesienie wiedzy i świadomości na temat chorób układu krążenia dostępnych w strefie dla Pacjenta oraz na platformie internetowej.

Całkowita wartość projektu: 2 557 720,00 zł.

Cele szczegółowe projektu:

  • Profilaktyka zaostrzeń niewydolności serca , poprzez wdrożenie monitoringu pacjentów i działania edukacyjne
  • Zapewnienie skoordynowanej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca na poziomie POZ, AOS i szpitala
  • Opracowanie standardów telemedycznej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca

Projekt jest realizowany z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady różności kobiet i mężczyzn. Interesujesz się projektem? Więcej informacji o projekcie

Konsultacja lekarska

Przydatne informacje Strefa Pacjenta

Projekt jest realizowany w partnerstwie z placówkami POZ

W ramach projektu pilotażowego opieką objętych zostanie 510 pacjentów z niewydolnością układu serca. Bezpośrednią grupą docelową projektu są pełnoletni pacjenci z rozpoznaniem niewydolności serca, włączani do pilotażu zarówno pod koniec hospitalizacji jak i podczas wizyt ambulatoryjnych (AOS i POZ).

Korzyści dla pacjentów włączonych do pilotażu:
  • Opieka medyczna
  • Dostęp do materiałów edukacyjnych i zalaceń dla chorych z niewydolnością serca
  • Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego i jakości życia

Aktualności Aktualności

Kliknij aby przejść do Norwescy eksperci z wizytą w Narodowym Instytucie Kardiologii
Norwescy eksperci z wizytą w Narodowym Instytucie Kardiologii2024-04-19

18 kwietnia br. w Narodowym Instytucie Kardiologii (NIKard) odbyła się wizyta studyjna ekspertów z Norwegii oraz przedstawicieli z Ministerstwa...

Kliknij aby przejść do „Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca” – 96% pacjentów jest zadowolonych z zaproponowanych rozwiązań
„Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca” – 96% pacjentów jest zadowolonych z zaproponowanych rozwiązań2024-01-12

11 stycznia br. w siedzibie Narodowego Instytutu Kardiologii (NIKard) odbyło się spotkanie wstępnie podsumowujące działania i aktywności...

Kliknij aby przejść do życzeń Wesołych Świąt
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia2023-12-21

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

Prosta koncepcja zdrowia Styl życia
kluczem do zdrowia

Skuteczną receptą na to, by cieszyć się dobrym życiem aż do późnej starości jest… przestrzeganie kilku prostych zasad zdrowego stylu życia. O czym każdy z nas powinien pamiętać? Oto najważniejsze kroki, które warto wykonać na drodze do zdrowia
Kobieta i mężczyzna rozmawiają ze sobą podczas wspólnego przygotowywania posiłku w kuchni
Image

Więcej Informacji o Norweskim Mechanizmie Finansowania i Projektach Funduszy Norweskich

Odkryj więcej o Norweskim Mechanizmie Finansowania oraz projektach funduszy norweskich na stronach: www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.eog.gov.pl. Sprawdź rezultaty na www.data.eeagrants.org

510

Liczba pacjentów

12

Ośrodów prowadzących pilotaż

1

Ośrodek koordynujący

Nasi Partnerzy Partnerzy

Kliknij aby przejść do Centrum Medyczno - Diagnostyczne. Strona otwiera się w nowej karcie.
Kliknij aby przejść do Stowarzyszenie Transplantacji Serca. Strona otwiera się w nowej karcie.
Kliknij aby przejść do Przychodnia Baltimed. Strona otwiera się w nowej karcie.
Kliknij aby przejść do Łomżyńskie Centrum Medyczne. Strona otwiera się w nowej karcie.