„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Zgłoszenia Kontakt

Zgłoszenia

Obsługa zgłoszeń prowadzona jest przez Helpdesk Narodowego Instytutu Kardiologii dotyczących
 • niesprawnego sprzętu tj. wagi, ciśnieniomierza, telefonu
 • niewłaściwego działania aplikacji telemedycznej

 

Kontakt

Zgłoszenia należy kierować na poniższy adres mailowy lub kontakt telefoniczny podając następujące informacje dla:

Wadliwego działania sprzętu:

 • rodzaj i model sprzętu
 • numer seryjny lub inwentarzowy sprzętu
 • opis usterki lub problemu
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej

Wadliwego działania aplikacji:

 • informacja o problemie – komunikat błędu
 • czas wystąpienia problemu,
 • czynność, podczas której występuje problem (rejestracja pomiaru, wybór profilu, itp.)
 • numer wersji aplikacji,
 • rodzaj i model urządzenia,
 • dane kontaktowe użytkownika.