„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Informacje O projekcie

O PROJEKCIE Poznaj bliżej projekt

Tryb naboru
i źródło finansowania:

Konkursowy, finansowany z Programu Zdrowie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%)

Grupa docelowa projektu:

Pełnoletni pacjenci z rozpoznaniem niewydolności serca, włączani do pilotażu zarówno pod koniec hospitalizacji, jak i podczas wizyt ambulatoryjnych (AOS i POZ). Szerszą grupę odbiorów można zdefiniować jako środowiska pacjenckie/ senioralne ponieważ program pilotażu przewiduje realizację szeregu działań edukacyjnych i informacyjnych, mających na celu podniesienie wiedzy i świadomości na temat chorób układu krążenia oraz ich profilaktykę.

Podstawowe narzędzia:

Główną ideą projektu jest wdrożenie modelu telemedycznej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca, z założeniem wykorzystania nowoczesnych technik komunikacji i przesyłu danych. Platforma internetowa będzie obejmowała zarówno moduł medyczny, jak i moduł edukacyjny dla pacjentów.

O PROJEKCIE Główne Obszary
Działań w Projekcie:

Cel główny:

Podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawa jakości życia pacjentów z niewydolnością serca.

Monitoring pacjenta

Monitoring pacjenta

Rekrutacja pacjentów z niewydolnością serca oraz objęcie pacjenta opieką poprzez monitoring masy ciała i ciśnienia pacjenta za pomocą platformy internetowej oraz zintegrowanych urządzeń, tj. wagi, ciśnieniomierza i smartfonu, a także wizyt kontrolnych.

Działania profilaktyczne

Działania profilaktyczne

Prowadzenie działań profilaktyczno-promocyjnych, w tym opracowanie różnego rodzaju materiałów edukacyjnch dla pacjentów, mającyh na celu podniesienie wiedzy i świadomości na temat chorób układu krążenia dostępnych w strefie dla Pacjenta oraz na platformie internetowej.

Całkowita wartość projektu: 2 557 720,00 zł.

Cele szczegółowe projektu:

  • Profilaktyka zaostrzeń niewydolności serca , poprzez wdrożenie monitoringu pacjentów i działania edukacyjne
  • Zapewnienie skoordynowanej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca na poziomie POZ, AOS i szpitala
  • Opracowanie standardów telemedycznej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca