„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej
Grupa ludzi w studiu podczas webinaru

Zachęcamy do obejrzenia webinarów, przygotowanych przez ekspertów z Narodowego Instytutu Kardiologii, w całości poświęconych niewydolności serca.

Webinar dla pacjentów: „Jak żyć z niewydolnością serca?” zawiera szczegółowe informacje dotyczące niewydolności serca - czym jest ta choroba, jak ją leczyć i monitorować oraz jak współpracować z zespołem opiekującym się pacjentem, u którego zdiagnozowano to schorzenie. Dodatkowo, pacjenci z niewydolnością serca dowiedzą się również jaką aktywność fizyczną mogą podejmować, w szczególności - jakie ćwiczenia są dla nich zalecane, a jakie przeciwskazane.

W webinarze wzięli udział eksperci z Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie - Aninie: dr hab. Edyta Smolis-Bąk oraz dr hab. Tomasz Rywik. Rozmowę przeprowadziła Iwona Schymalla, red. naczelna Medexpress.pl

Drugi webinar: „Co każdy lekarz powinien wiedzieć?” został opracowany dla specjalistów, którzy w codziennej praktyce klinicznej zajmują się leczeniem niewydolności serca. W przygotowanym materiale znajdą Państwo informacje m.in. o tym, jak najbardziej optymalnie leczyć pacjentów z niewydolnością serca z upośledzoną frakcją wyrzutową oraz z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową. Wykład został przedstawiony przez prof. Przemysława Leszka z Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie - Aninie.

Webinary zostały przygotowane jako działanie w projekcie: „Poprawa dostępu do usług opieki zdrowotnej w zakresie telemedycyny i e-zdrowia - Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca" sfinansowanym z Programu Zdrowie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa.

Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz poprawa jakości życia chorych z niewydolnością serca poprzez zapewnienie skoordynowanej opieki tradycyjnej i telemedycznej oraz działania edukacyjne. Jego główną ideą jest wdrożenie modelu telemedycznej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca z wykorzystaniem dedykowanej platformy internetowej, obejmującej zarówno moduł medyczny, jak i moduł edukacyjny dla pacjentów. Celem projektu jest również weryfikacja spójności już podejmowanych działań, kierowanych do pacjentów z niewydolnością serca, w ramach pilotażowego programu opieki nad pacjentem w sieci kardiologicznej. Środki na realizację projektu pochodzą z Programu Zdrowie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%). Jego całkowita wartość wynosi 2 557 720,00 zł.

Webinary zostały zamieszczone na stronie projektu: https://telmed.ikard.pl