„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej
Uczestnicy spotkania siedzący na krzesełkach w kręgu

4 lipca br. w siedzibie Narodowego Instytutu Kardiologii odbyło się śródokresowe spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania i aktywności zrealizowane w ramach projektu: „Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca”. Wzięli w nim udział przedstawiciele ministerstwa zdrowia, ośrodków partnerskich oraz eksperci z NIKard. Dyskutowano o tym jak poprawić bezpieczeństwo i skuteczność leczenia osób cierpiących na niewydolność serca.

Celem projektu „Poprawa dostępu do usług opieki zdrowotnej w zakresie telemedycyny i e-zdrowia - Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca” jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego oraz poprawa jakości życia chorych z niewydolnością serca poprzez zapewnienie skoordynowanej opieki tradycyjnej i telemedycznej oraz działania edukacyjne. W ramach projektu wdrażany jest model telemedycznej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca, który wykorzystuje dedykowaną platformę internetową, obejmującą zarówno moduł medyczny, jak i edukacyjny dla pacjentów. Projekt ma również zweryfikować spójność rozwiązań telemedycznych z już podejmowanymi działaniami kierowanymi do pacjentów z niewydolnością serca w ramach pilotażowego programu opieki nad pacjentem w sieci kardiologicznej. Środki na realizację projektu pochodzą z Programu Zdrowie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%). Jego całkowita wartość wynosi 2 557 720,00 zł.

Podczas spotkania śródokresowego zorganizowanego przez Narodowy Instytut Kardiologii podsumowano dotychczas zrealizowane działania. Dyskusja toczyła się wokół już wykonanych zadań, jak i napotkanych wyzwań organizacyjnych. Przedstawiciele partnerów biorących udział w projekcie oraz lider projektu wymienili się swoimi doświadczeniami, proponując usprawnienia w dalszej realizacji projektu. Spotkanie otworzył prof. Maciej Sterliński, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu, Narodowy Instytut Kardiologii mocno angażuje się we wszelkiego rodzaju nowoczesne rozwiązania, które wspomagają i poprawiają opiekę nad chorymi, co przekłada się na poprawę rokowania pacjentów. - Z naszej perspektywy obserwujemy wzrost liczby chorych z niewydolnością serca. Progresja tej choroby staje się istotnym problemem społecznym, dlatego wprowadzanie takich rozwiązań jak telemonitoring pozwoli na zapewnienie lepszej opieki nad tą grupą pacjentów – podkreślił prof. Sterliński.

Ścieżka pacjenta i monitoring

Rekrutacja do projektu odbywa się wśród chorych z niewydolnością serca, leczonych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej oraz w poradniach kardiologicznych realizujących projekt w ramach partnerstwa. Docelowo opieką telemedyczną zostanie objętych 510 pacjentów (obecnie jest ich już 180).

Każdy pacjent włączony do badania zostaje objęty 3-miesięcznym monitorowaniem. W tym czasie samodzielnie dokonuje codziennych pomiarów masy ciała, ciśnienia oraz tętna za pomocą przeznaczonych do tego urządzeń: wagi i ciśnieniomierza, które dzięki sparowanemu z nimi smartfonowi z zainstalowaną aplikacją automatycznie przesyłają wyniki pomiarów na dedykowaną platformę telemedyczną. Ich analizą zajmują się specjaliści z Narodowego Instytutu Kardiologii. Jeśli pomiary te wykraczają poza wcześniej określone limity, są one oznaczone jako pomiar alarmujący. W takiej sytuacji, zespół monitorujący kontaktuje się z pacjentem. Jednocześnie wysyłana jest informacja do poradni POZ, pod opieką, której przebywa pacjent. Jak zaznaczył dr hab. n. med. Tomasz Rywik, koordynator ds. medycznych z Narodowego Instytutu Kardiologii: - Realizowany w Instytucie projekt telemonitoringu chorych z niewydolnością serca jest bardzo cenną inicjatywą. Zapewnia pacjentom poczucie bezpieczeństwa w trakcie terapii. Lekarzom natomiast umożliwia bezpieczną modyfikację leczenia i optymalizację farmakoterapii.

Telemonitoring wymaga od pacjenta większego zaangażowania w proces leczenia, w którym samoobserwacja i umiejętność reagowania na niepokojące objawy ma kluczowe znaczenie. Intensywne angażowanie pacjenta w proces leczniczy, zwiększa jego poczucie odpowiedzialności za swoje zdrowie. Dodatkowo, zaproponowane w projekcie rozwiązania telemedyczne zmniejszają obciążenie chorych związane z dojazdem do placówek medycznych, wyrównując przy tym szanse na dostęp do opieki lekarskiej osobom mniej sprawnym fizycznie lub zamieszkującym tereny wykluczone. Takie podejście nie wyklucza jednak bezpośredniego kontaktu z lekarzem. Pacjenci mają zaplanowane regularne comiesięczne wizyty i telekonsultacje ze specjalistą, a w razie potrzeby umawiane są tradycyjne stacjonarne porady lekarskie lub pielęgniarskie.

Edukacja zdrowotna i szkolenia

Podczas wystąpień poruszono również kwestie związane z edukacją zdrowotną pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca. Paneliści rozważali jakie działania wobec chorych powinny być podejmowane, aby zwiększyć ich zaangażowanie w proces leczniczy.

- Poprzez realizację tego pilotażu chcemy wypracować mechanizmy współpracy, które w przyszłości będą mogły być wdrożone w rutynowej opiece nad pacjentami z niewydolnością serca. Zależy nam również na dalszej aktywizacji chorych i ich zaangażowaniu w proces leczniczy, dlatego dużo czasu przeznaczamy na ich szkolenia i edukację - powiedziała dr n. med. Anna Drohomirecka, koordynator zespołu ds. medycznych z Narodowego Instytutu Kardiologii.

Z kolei zdaniem Katarzyny Nowickiej z Przychodni Baltimed, dużym wyzwaniem w projekcie jest przygotowanie pacjentów do dokonywania samodzielnych pomiarów przy pomocy urządzeń, które monitorują ich stan zdrowia. Dlatego tak duży nacisk jest kładziony na działania edukacyjne i szkolenia, dzięki którym pacjenci uczą się jak prawidłowo wykonywać pomiary podstawowych parametrów życiowych oraz rozpoznawać niepokojące objawy, które mogą się pojawić w przebiegu choroby.

Współpraca z partnerami
Projekt realizowany jest przez Narodowy Instytut Kardiologii w partnerstwie z 11 placówkami POZ (CMD Sp. z o.o., przychodnie w: Siedlcach, Mińsku Mazowieckim, Łukowie, Wielgolesie, Sterdyni, Nurze, Żelechowie, Hołubli i Domanicach; Łomżyńskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. oraz Przychodnia Baltimed Sp. z o.o., Sp. k. w Gdańsku) oraz Stowarzyszeniem Transplantacji Serca im. prof. Zbigniewa Religi.

- Cieszę się, że nasza placówka uczestniczy w tym projekcie. Nasze pierwsze doświadczenia pokazują, że większość włączonych pacjentów pozytywnie podchodzi do rozwiązań telemedycznych. Pacjenci ze starszej grupy wiekowej angażują się w projekt i chętnie korzystają z urządzeń do telemonitoringu. W praktyce, zdecydowana większość naszych pacjentów codziennie wykonuje pomiary masy ciała oraz ciśnienia tętniczego. Do tego w łatwy i przystępny sposób mogą skorzystać z konsultacji kardiologicznej ośrodka o najwyższym stopniu referencyjności, jakim jest Narodowy Instytut Kardiologii. Czują się przez to odpowiednio zaopiekowani - powiedział dr Bartosz Pędziński z Łomżyńskiego Centrum Medycznego.

Spotkanie podsumowała dr n.med. Anna Drohomirecka. Jej zdaniem, tego typu projekty mają sens jedynie wtedy, gdy realnie przyczyniają się do podniesienia komfortu zdrowotnego pacjentów - Tak jest właśnie w tym przypadku, choć nie brakuje również wyzwań organizacyjnych. Jednak dzięki doświadczeniu w opiece koordynowanej naszych parterów oraz zaangażowaniu zespołu naszych ekspertów, wiele z nich mamy już za sobą. Możemy przez to z powodzeniem realizować kolejne etapy tego projektu – podkreśliła Anna Drohomirecka.

***

Lista osób uczestniczących w spotkaniu:

 • Pani Małgorzata Majewska - Dyrektor Departamentu Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia
 • Pani Honorata Piwowarska z Departamentu Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia
 • Pani Monika Tyburska z Departamentu Innowacji Ministerstwa Zdrowia
 • Pan Piotr Czerwonka oraz Pani Krystyna Reczko z Departamentu Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia
 • Pan dr Bartosz Pędziński oraz Pani Maria Jatczak z Łomżyńskiego Centrum Medycznego
 • Pani Aleksandra Kuich oraz Pani Katarzyna Nowicka z Przychodni BaltiMed
 • Pan Jarosław Cyrynger ze Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Prof. Zbigniewa Religi
 • Pan prof. dr hab. n. med. Maciej Sterliński, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych NIKard
 • Pan prof. dr hab. Tomasz Zieliński, przewodniczący komitetu sterującego z NIKard
 • Pani dr n med. Anna Drohomirecka - koordynator zespołu ds. medycznych z NIKard
 • Pan prof. dr hab. Przemysław Leszek - koordynator zespołu ds. medycznych z NIKard
 • Pan dr hab. Tomasz Rywik - koordynator zespołu ds. medycznych z NIKard
 • Pani dr hab. Ewa Piotrowicz - koordynator zespołu ds. medycznych z NIKard
 • dr n. med. Joanna Wiśniewska - z NIKard
 • mgr Grażyna Jerzak - Wodzyńska - z NIKard

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com