„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej
Konsultacje kardiologów z Narodowego Instytutu w mobilnej  Strefie Pacjenta

W niedzielę, 6.08.2023 r. Stowarzyszenie Transplantacji Serca im. Profesora Zbigniewa Religi, partner projektu Narodowego Instytutu Kardiologii pn.: „Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca”, wzięło udział w pikniku poświęconym profilaktyce zdrowotnej „Zdrowe Życie”.

Toruń, to kolejne miasto w Polsce, w którym Narodowy Instytut Kardiologii zorganizował spotkania edukacyjne dla pacjentów w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia w ramach pilotażu projektu telemonitoringu chorych z niewydolnością serca. Projekt pn.: „Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca”, jest finansowany z Programu Zdrowie w ramach NMF 2014-2021 i budżetu państwa. Odwiedzający mobilną strefę zdrowia mieli również okazję dowiedzieć się jak pilotaż jest realizowany oraz poznać jego główne założenia. Główną ideą projektu jest wdrożenie modelu telemedycznej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca z wykorzystaniem platformy internetowej, obejmującej zarówno moduł medyczny, jak i moduł edukacyjny dla pacjentów. Intensywne angażowanie pacjenta w proces leczniczy, zwiększa jego poczucie odpowiedzialności za swoje zdrowie.

Rekrutacja do projektu odbywa się wśród chorych z niewydolnością serca, leczonych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej oraz w poradniach kardiologicznych realizujących projekt w ramach partnerstwa. Docelowo opieką telemedyczną zostanie objętych 510 pacjentów. Obecnie, w projekcie bierze udział ponad 200 chorych.
Środki na realizację projektu pochodzą z Programu Zdrowie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%). Jego całkowita wartość wynosi 2 557 720,00 zł.

W mobilnej strefie zdrowia w Toruniu, kardiolodzy z Narodowego Instytutu Kardiologii oceniali również u pacjentów ryzyko występowania chorób układu krążenia oraz doradzali, jak dbać o serce. Skonsultowano blisko 100 mieszkańców tego miasta.

Narodowy Instytut Kardiologii bierze udział w drugiej edycji ogólnopolskiego projektu poświęconego profilaktyce zdrowotnej „Zdrowe Życie”, nad którym Patronat Honorowy objęli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i Małżonka Prezydenta Agata Kornhauser - Duda. Projekt zakłada m.in. bezpłatne specjalistyczne badania i konsultacje w mobilnych strefach zdrowia, edukację zdrowotną oraz promocję programów profilaktycznych. W ramach projektu zaplanowano działania, które mają zachęcić zarówno dorosłych jak i dzieci do prowadzenia zdrowego trybu życia.
Projekt „Zdrowe Życie” został przygotowany we współpracy Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Edukacji i Nauki, NFZ i PZU, przy współudziale Kancelarii Prezydenta RP. Został zainaugurowany 3 czerwca 2022 r. z inicjatywy Prezydenta RP.

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com