„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej
Baner graficzny Poradnika

Zespół ekspertów z Narodowego Instytutu Kardiologii opracował poradnik edukacyjny dla pacjentów z niewydolnością serca. Publikacja, oprócz podstawowych informacji o chorobie, zawiera również obszerną część dotyczącą diagnostyki, monitorowania i leczenia niewydolności serca. Pacjenci znajdą w lekturze odpowiedzi na szereg pytań, jakie zadawać sobie muszą w pierwszych dniach po diagnozie:

- Czym jest niewydolność serca i jakie daje objawy?
- Jak bada się, diagnozuje, monitoruje i leczy pacjentów z niewydolnością serca?
- Jakie są dla nich zalecenia niefarmakologiczne i dotyczące aktywności fizycznej?

Autorami poradnika są: dr n. med. Anna Drohomirecka, dr hab. n. med. Tomasz Rywik oraz dr hab. n. k. f. Edyta Smolis - Bąk.

Publikacja została wydana jako działanie w projekcie "Poprawa dostępu do usług opieki zdrowotnej w zakresie telemedycyny i e-zdrowia - Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca" sfinansowanym z Programu Zdrowie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa.

Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz poprawa jakości życia chorych z niewydolnością serca poprzez zapewnienie skoordynowanej opieki tradycyjnej i telemedycznej oraz działania edukacyjne. Jego główną ideą jest wdrożenie modelu telemedycznej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca z wykorzystaniem dedykowanej platformy internetowej, obejmującej zarówno moduł medyczny, jak i moduł edukacyjny dla pacjentów.

Celem projektu jest również weryfikacja spójności już podejmowanych działań, kierowanych do pacjentów z niewydolnością serca, w ramach pilotażowego programu opieki nad pacjentem w sieci kardiologicznej. Środki na realizację projektu pochodzą z Programu Zdrowie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%). Jego całkowita wartość wynosi 2 557 720,00 zł.

Poradnik jest dostępny na stronie projektu: https://telmed.ikard.pl/index.php/profilaktyka-i-edukacja lub klikając w poniższy obrazek.

Okładka graficzna Poradnika Pacjenta. Kliknij aby pobrać poradnik.