„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej
Piknik „Zdrowe Życie" w Sochaczewie - spotkania edukacyjne dla pacjentów

W dniach 29-30.07 br. w Sochaczewie odbył się kolejny piknik w ramach ogólnopolskiego projektu poświęconego profilaktyce zdrowotnej: „Zdrowe Życie", podczas którego Narodowy Instytut Kardiologii zorganizował dla pacjentów spotkania w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki.

 Spotkania edukacyjne z pacjentami, których celem jest podniesienie wiedzy i świadomości na temat chorób układu krążenia, są elementem realizowanego przez Instytut projektu pn.: „Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca", finansowanego z Programu Zdrowie w ramach NMF 2014-2021 i budżetu państwa. W mobilnej strefie zdrowia pacjenci mieli również okazję poznać założenia projektu oraz opieki telemedycznej pacjentów z niewydolnością serca realizowanej przez Narodowy Instytut Kardiologii w partnerstwie z 11 placówkami POZ oraz Stowarzyszeniem Transplantacji Serca im. prof. Zbigniewa Religi. Telemonitoring wymaga od pacjenta większego zaangażowania w proces leczenia, w którym samoobserwacja i umiejętność reagowania na niepokojące objawy ma kluczowe znaczenie. Intensywne angażowanie pacjenta w proces leczniczy, zwiększa jego poczucie odpowiedzialności za swoje zdrowie. Każdy pacjent włączony do badania zostaje objęty 3-miesięcznym monitorowaniem. W tym czasie samodzielnie dokonuje codziennych pomiarów masy ciała, ciśnienia oraz tętna za pomocą przeznaczonych do tego urządzeń: wagi i ciśnieniomierza, które dzięki sparowanemu z nimi smartfonowi z zainstalowaną aplikacją automatycznie przesyłają wyniki pomiarów na dedykowaną platformę telemedyczną.

Dodatkowo, w strefie Narodowego Instytutu Kardiologii, mieszkańcy Sochaczewa mogli skorzystać z konsultacji kardiologów. Lekarze z Instytutu oceniali u pacjentów ryzyko występowania chorób układu krążenia oraz doradzali, jak dbać o serce. W trakcie dwudniowego pikniku skonsultowano 144 osoby.

Celem projektu pn.: „Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca", jest podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz poprawa jakości życia chorych z niewydolnością serca poprzez zapewnienie skoordynowanej opieki tradycyjnej i telemedycznej oraz działania edukacyjne. Jego główną ideą jest wdrożenie modelu telemedycznej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca z wykorzystaniem dedykowanej platformy internetowej, obejmującej zarówno moduł medyczny, jak i moduł edukacyjny dla pacjentów.

Celem projektu jest również weryfikacja spójności już podejmowanych działań, kierowanych do pacjentów z niewydolnością serca, w ramach pilotażowego programu opieki nad pacjentem w sieci kardiologicznej. Środki na realizację projektu pochodzą z Programu Zdrowie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%). Jego całkowita wartość wynosi 2 557 720,00 zł.

***

Narodowy Instytut Kardiologii bierze udział w drugiej edycji ogólnopolskiego projektu poświęconego profilaktyce zdrowotnej „Zdrowe Życie", nad którym Patronat Honorowy objęli Prezydent RP Andrzej Duda i Małżonka Prezydenta Agata Kornhauser - Duda. Projekt zakłada m.in. bezpłatne specjalistyczne badania i konsultacje w mobilnych strefach zdrowia, edukację zdrowotną oraz promocję programów profilaktycznych. W ramach projektu zaplanowano działania, które mają zachęcić zarówno dorosłych jak i dzieci do prowadzenia zdrowego trybu życia. W mobilnych strefach zdrowia pacjenci mogą bezpłatnie wykonać specjalistyczne badania: USG płuc, spirometrię, EKG oraz badania dermatologiczne. Skorzystają również z porad dietetycznych i fizjoterapeutycznych. Podczas wydarzenia na miejscu dostępne są również: mammobus, dentobus, krwiobus oraz pojazdy straży.

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com