„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Siedlce, to kolejne miasto w Polsce, w którym odbyły się spotkania edukacyjne dla pacjentów w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia - w ramach projektu pn.: „Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca”.

W dniach: 26-27.08.2023 r. w trakcie ogólnopolskiego pikniku poświęconego profilaktyce zdrowotnej: „Zdrowe Życie”, mieszkańcy Siedlec mieli okazję poznać założenia projektu oraz opieki telemedycznej pacjentów z niewydolnością serca realizowanej przez Narodowy Instytut Kardiologii. Dodatkowo, w mobilnej strefie zdrowia, pacjenci mogli skorzystać z konsultacji udzielanych przez kardiologów z Narodowego Instytutu Kardiologii. Lekarze z NIKard oceniali u pacjentów ryzyko występowania chorób układu krążenia oraz doradzali, jak dbać o serce.

Celem projektu „Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca” jest podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz poprawa jakości życia chorych z niewydolnością serca poprzez zapewnienie skoordynowanej opieki tradycyjnej i telemedycznej oraz działania edukacyjne. Główną ideą projektu jest wdrożenie modelu telemedycznej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca z wykorzystaniem dedykowanej platformy internetowej, obejmującej zarówno moduł medyczny, jak i moduł edukacyjny dla pacjentów. Celem projektu jest również weryfikacja spójności już podejmowanych działań, kierowanych do pacjentów z niewydolnością serca, w ramach pilotażowego programu opieki nad pacjentem w sieci kardiologicznej. Projekt jest realizowany przez Narodowy Instytut Kardiologii w partnerstwie z 11 placówkami POZ (CMD Sp. z o.o., przychodnie w: Siedlcach, Mińsku Mazowieckim, Łukowie, Wielgolesie, Sterdyni, Nurze, Żelechowie, Hołubli i Domanicach; Łomżyńskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. oraz Przychodnia Baltimed Sp. z o.o., Sp. k. w Gdańsku) oraz Stowarzyszeniem Transplantacji Serca im. prof. Zbigniewa Religi. Środki na realizację projektu pochodzą z Programu Zdrowie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%). Jego całkowita wartość wynosi 2 557 720,00 zł.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com